Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                    

NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI

 

W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Bąkowicach zakwalifikowała się do udział w projekcie systemowym nr 1/POKL/9.1.2/1/2009 „Nowe technologie na usługach w edukacji”. Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i opiera się na doświadczeniach Ośrodka we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Działania w szkole koncentrują się na rozwijaniu u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji. Szkoła otrzymała również wsparcie merytoryczne i techniczne pozwalające rozszerzyć ofertę edukacyjną.

Ruszyły już pierwsze zajęcia, na których uczniowie zaznajamiali się z otrzymanym sprzętem i próbowali wykorzystać go w praktyce. Prowadzone zajęcia dotyczą miejsc, które są uczniom dobrze znane – moja szkoła, moja parafia, moja gmina i moja okolica. Projekt promuje ideę nauczania problemowego, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji, takie jak: komputer, skaner, aparat cyfrowy, projektor multimedialny, krótkofalówki, dalmierz, GPS oraz dyktafon. Dzięki takim urządzeniom zajęcia są atrakcyjne dla uczniów i pobudzają ich do własnych analiz, ćwiczenia spostrzegawczości, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia oraz współdziałania.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych i budżetu państwa.

R. Boduch

wstecz